Sportovní den s AJAXEM 2024

Vedoucí DDM Milena Tichá nás přihlásila na sportovní akci pořádanou Policií ČR a Městskou policií v areálu Světa záchranářů. Byli jsme za to moc rádi. Celá akce začala nástupem všech přítomných čtvrtých tříd, kde nás paní policistka seznámila s pravidly a průběhem akce. Připravili pro nás 12 stanovišť s plněním různých sportovně dopravních úkolů, za které jsme po splnění úkolu dostali razítko na ruku. 

Ukázka hledání drog cvičeným psem s pomocí policejního psovoda nebo rychlé zatknutí opilce porušujícího pravidla chování na veřejnosti, to byly akce na zpestření dopoledne.

Dopoledne jsme si skvěle užili. Na konečném vyhlášení jsme všichni dostali odměnu, ale i bez ní nás to moc bavilo.

Žáci 4. A a 4. B, tř. uč. Soňa Krejčí a Miroslava Voláková a AP Viktorie Sarah Wágnerová