Celoroční projekt tříd 4.A a 4.B: Tvorba časopisu a rozvoj dovedností v psaní v angličtině

Žáci tříd 4.A a 4.B se během školního roku zapojili do vzrušujícího a poučného projektu. Každý měsíc vytvořili jednu stránku do svého časopisu, což vyústilo v pestrou a rozmanitou publikaci. Tento projekt byl navržen tak, aby zlepšil jejich dovednosti v anglickém jazyce, a zahrnoval různá témata: rozhovor, recept, oblíbené zvíře, město, kde žiji, TV program a komiks.

Každé měsíční téma přineslo nové výzvy a možnosti, jak se zdokonalit v různých stylech a formách psaní, což mělo významný dopad na rozvoj psaní žáků. Například psaní rozhovorů pomohlo žákům rozvíjet dovednosti ve tvorbě otázek a odpovědí. Učili se, jak strukturovat dialogy a jak se vyjadřovat jasně a srozumitelně, psaní receptů zase vyžadovalo přesnost a schopnost popsat kroky procesu jasně a logicky. Žáci se naučili používat imperativní formy a rozšířili si slovní zásobu o termíny spojené s vařením nebo například tvorba komiksů spojovala psaní s vizuálním vyjadřováním. Žáci se naučili, jak kombinovat text s obrázky a jak tvořit příběhy, které jsou nejen zajímavé, ale také vizuálně atraktivní.

Celý projekt tedy přispěl k výraznému rozvoji psaní u žáků, a to jak v technických dovednostech, tak v kreativním vyjadřování. Díky různorodým úkolům získali zkušenosti v mnoha typech psaní, což jim poskytne pevný základ pro další vzdělávání.

Mezinárodní eTwinningový projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ – Ve zdravém těle, zdravý duch

Žáci 6.A se zúčastnili mezinárodního eTwinningového projektu „Healthy Body, Healthy Mind“ (Ve zdravém těle, zdravý duch), který byl zaměřen na komplexní rozvoj žáků v několika klíčových oblastech. Tento projekt propojil školy z různých zemí a umožnil žákům spolupracovat na dosažení společných cílů prostřednictvím digitálních nástrojů a anglického jazyka.

Projekt se také zaměřil na rozvoj dovedností 21. století. Žáci si osvojili efektivní způsoby komunikace v digitálním prostředí, učili se pracovat v týmech, sdílet nápady a společně řešit problémy. Projekt podporoval tvůrčí myšlení a inovativní přístupy k řešení úkolů, stejně jako schopnost analyzovat informace a činit informovaná rozhodnutí. Používání angličtiny byl další cíl projektu. Angličtina sloužila jako hlavní komunikační jazyk projektu. Žáci si procvičili své jazykové dovednosti při komunikaci s partnery, přístupu k informacím a jejich správě. To zahrnovalo psaní, mluvení, poslech i čtení v anglickém jazyce.

Podpora duševního zdraví byla dalším klíčovým aspektem projektu. Zdůrazňuje se důležitost péče o duševní zdraví a rozvoj schopností, jako je empatie, resilience a pozitivní myšlení, ale také zvládání stresu a kontrola emocí. Projekt také podporoval sportovní dovednosti, jako jsou sebedůvěra, kontrola, odhodlání a výzva. Žáci se učili, jak tyto čtyři prvky aplikovat nejen ve sportu, ale i v každodenním životě. Osvojení návyků zdravé výživy a aktivního životního stylu bylo další důležitou součástí projektu. Důraz byl kladen na zdravé stravovací návyky a pravidelnou fyzickou aktivitu jako klíčové prvky zdravého života. 

Projekt „Healthy Body, Healthy Mind“ je skvělým příkladem toho, jak mohou mezinárodní spolupráce a moderní technologie přispět k rozvoji klíčových dovedností a hodnot u žáků. Žáci 6.A díky tomuto projektu nejen rozvíjeli své akademické a osobní dovednosti, ale také získali cenné zkušenosti a nové přátele z různých koutů světa.