Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory se uskuteční 8. 6. 2020 (9. ročník) a víceletá gymnázia 9. 6. 2020 (5. ročník).