Organizace začátku školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začíná pro žáky v úterý 1. září v 8 hodin. První školní den budou mít všichni žáci pouze 1 vyučovací hodinu, oběd bude vydáván od 11 do 12 hodin.  Z důvodu zvýšených hygienických požadavků uvedených v Manuálu, které vydalo MŠMT, prosíme, aby se zúčastnili slavnostního zahájení výuky pouze rodiče prvňáčků bez dalších členů rodiny.

Ve středu 2. září budou mít 1. třídy 2 vyučovací hodiny (do 9,40), následuje školní družina. 2 – 5. třídy končí výuku v 11,40, 2. stupeň ve 12,35.

Od čtvrtka 3. září probíhá výuka dle rozvrhu, kromě 1. tříd, které končí po 3. vyučovací hodině.

Žáci 4. tříd začínají Plaveckou školu, 3. třídy mají 1. lekci plavání ve středu 9.9.

V pátek  4. září končí výuka 1. tříd dle rozvrhu.

Školní družina bude v provozu pro přihlášené již v úterý 1. září.

Provoz školy se bude řídit pokyny Manuálu vydaného MŠMT.

Znění Manuálu zde: Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.