Naše každoroční předvánoční kino

Letos jsme opět mohli strávit poslední školní den v kalendářním roce v kině Drahomíra. Od šesťáků k deváťákům = sto lidí, sto “chutí”, a tak tentokrát padla volba na žánr pro všechny, na pohádku.