Co se děje s odpadem? 

Odpověď na tuto otázku dostali žáci 6. A a 7. A během exkurze v CEVOH Černošín. Toto sdružení se zabývá tříděním a zpracováním odpadů.
Žáci se během první části ve školicím středisku dozvěděli teoretické informace o různých druzích odpadů a jejich zpracování. Druhá část exkurze byla zaměřena na prohlídku provozu, strojů na třídění a zpracování odpadů, řízené skládky a kompostárny.
Během exkurze se žáci na vlastní oči a „čich“ seznámili s tím, co se děje s odpady po jejich vhození do sběrných nádob. Zároveň mohli vidět, jaké množství odpadu je v našich domácnostech vyprodukováno. Dozvěděli se také, co vše je možné recyklovat a jaké nové věci díky tomuto procesu vznikají.