Návštěva u pana starosty na MěÚ

3.A má celý rok o zábavu postaráno. Do výuky bude integrováno téma Postavíme městečko Třeťáčkov. Děti si „postaví“ své domy, zjistí, jak fungují ve městě různé služby, organizace a samy si něco podobného vyzkouší ve své třídě.
První kroky samozřejmě směřovaly na naší radnici (MěÚ), kde nás pan starosta Luboš Pastor seznámil s náplní práce starosty, rady, zastupitelstva města a úředníků. Děti si prohlédly prostory úřadu, kladly plno otázek a radovaly se z drobných dárečků.
Teď už je čeká zvolit si vlastní radu městečka Třeťáčkov a také svého starostu (nebo starostku). Ve třídě proběhnou volby z přihlášených kandidátů a naše městečko začne fungovat.