Exkurze a mediální vzdělávání v Krajské knihovně Karlovy Vary

I letos se naši deváťáci seznámili s největší veřejnou knihovnou v Karlovarském kraji, jejími službami a zázemím. Na středních školách je v předmětu český jazyk kladen velký důraz na literaturu, tudíž je důležité, aby se budoucí středoškoláci uměli orientovat v knihovním fondu (vyhledávání dokumentů) a výpůjčním procesu. Pro většinu žáků byla podzimní návštěva  knihovny návštěvou první, a tak po přijímacích zkouškách vyjedeme ´do knihovny opětovně, tentokrát za jistějším a praktickým pohybem v systému. 

Součástí premiérové exkurze byla také přednáška zaměřená na rozvíjení mediální gramotnosti, na odhalení fake news.