Záložka do knihy spojuje školy

Letos jsme se poprvé zapojili do česko – slovenského projektu Záložka do knih
spojuje školy. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými
základními školami. Žáci prvního i druhého stupně vyráběli různou technikou
záložky. Letošní téma bylo: Inspirující svět pohádek básní a příběhů. Naší
partnerskou školou byla Základní škola s mateřskou školou 1. Máje Prašice.
Vyrobené záložky jsme spolu se vzkazy od žáků a nějakými materiály o naší
škole odeslali na Slovensko a čekali jsme na balíček ze Slovenska, kde byly na
oplátku záložky, děkovný list a propagační materiály ze slovenské školy. Tento
projekt se nám i žákům velice líbil, doufáme v další možnou spolupráci se
slovenskou školou a určitě se do projektu zapojíme opět příští rok.