I páťáci mohou být knihaři

Na začátku listopadu byli páťáci v Muzeu Cheb na programu Středověkého knihaře.

Děti se seznámily s historií knih, jejich tvorbou a řemesly, které se na tvorbě knih podílely. Hlavně se ale  pod vedením zkušené paní lektorky pokusily vytvořit svou vlastní knížku. Práce to byla velmi náročná, slzy netekly, ale pot valil proudem:-). Po všech útrapách si nakonec  každé dítě dílo, připomínající knihu, přeci jen odneslo.

Myslím, že tato rukodělná práce byla nejen náročná, ale hlavně zajímavá.

Za “páťáky” Michaela Smyslová

5.A ve Světě záchranářů

První úterý v měsíci listopadu jsme jeli do Karlových Varů na program Svět bezpečí v režii Policie ČR a Městské policie Karlovy Vary.  

Rozdělili jsme se na dvě skupiny, kdy každá šla do jiného centra. Jedna skupina se věnovala kriminalistice, kde se děti dozvěděly, jak se zachovat v případě, že se ocitnou na místě činu, a společně s policistou z kriminalistiky odhalovaly stopy zločinu. 

Ve druhé skupině si připomínali pravidla bezpečnosti komunikace s cizími osobami např. na sociálních sítích. 

Program byl hezky připravený a celé dopoledne bylo fajn.

Za 5.A Michaela Smyslová

Návazný program na adaptační pobyt 6. tříd

V září absolvovaly šesté ročníky dvoudenní adaptační pobyt. Konkrétní program byl realizován akreditovanou společností Světlo Kadaň, z.s. a byl zaměřen na témata vzájemné tolerance, kooperace a sebepoznání.  Adaptační pobyt je jen jednorázovou záležitostí, ale je velmi důležité s žáky dále pracovat i v rámci běžné výuky, k tomu využíváme převážně hodiny výchov (etická výchova, výchova ke zdraví apod). Díky spolupráci se společností Světlo Kadaň, z.s. bylo také možné uskutečnit tři bloky návazného programu. Jako téma jsme si vybrali „Život bez závislostí.“ Cílem tohoto programu je rozvoj a podpora osobnosti, hledání alternativ řešení problémů a konfliktů, účelné trávení volného času, rozvoj a podporu sociálních dovedností (asertivita, umění říci NE, nemanipulativní přístupy, empatie, komunikace, umění ocenit…), dovednost pracovat a komunikovat ve skupině, respektovat členy skupiny a dohodnutá pravidla a podporu chování, které je v souladu se zdravým způsobem života. Návazné bloky preventivního programu absolvovaly oba šesté ročníky a dále jsme měli možnost zapojit i loňské šesťáky – tedy současné sedmáky. Návazný program pro ně tedy pokračuje již druhým rokem.