Možnosti vzdělávání

Nastala doba, která je pro žáky devátých ročníků velmi důležitá. Rozhodují se totiž, kam povedou jejich kroky po základní škole. Jelikož toto rozhodování není vůbec snadné, snažíme se jim co nejvíce prohloubit obzory v této oblasti. Žáci tak měli možnost navštívit Výstavu škol v Ostrově, na níž se setkali se zástupci většiny škol Karlovarského kraje. Dále vyrazili do Thermalu, kde je čekala akce s názvem Veletrh pracovních příležitostí. I zde získávali informace týkající se jejich studijní budoucnosti. Průběžně se ještě ve vyučovacích hodinách setkají se zástupci středních škol, kteří nás oslovili s prosbou, aby se osobně mohli se žáky potkat a představit podrobně jejich školu. Jedná se např. o SŠ Logistickou v Dalovicích, Trivis v Karlových Varech, SOŠ v Karlových Varech a další. 

Pevně věříme, že všechna tato setkání a akce pomohou našim deváťákům ve správném výběru.    

Mgr. Dagmar Schlapáková