Projektový den k 17. listopadu

Den před 34. výročím sametové revoluce čekal na žáky 5. až 9. ročníků projektový den. Od rána probíhaly v prostorách 2. stupně různorodé tematické aktivity. Žáci nižších ročníků se prostřednictvím krátkého filmu a následující skupinovou prací s komiksovým pracovním listem seznámili se životem Václava Havla a jeho zásluhou o nastolení demokracie. Osmáci a deváťáci zhlédli nový filmový počin režiséra Karla Strachoty s názvem 1989: Chceme dýchat a poté skupinově nad pracovními listy pronikali do problémů tehdejších mladých lidí, konkrétně v severních Čechách – nulová nezávislá kultura, pronásledování punkové “závadové” mládeže”, devastace životního prostředí. Zmíněné filmové projekce nám poskytla organizace Jeden svět na školách, se kterou již několik let spolupracujeme. Žáci vyšších ročníků se poté setkali s panem Lubošem Pastorem, místním starostou, který do přednášky o tehdejším stavu společnosti poutavě přidal své osobní vzpomínky z listopadové Prahy. Všechny děti si také mohly vyzkoušet hry, které se v 80. a 90. letech hrály o přestávkách ve škole či po vyučování venku. Nechyběly ani retro předměty, kresba portrétů osobností a výroba květin “policistům za štíty.” Po symbolickém zvoněním klíči čekal ve školní jídelně typický a častý oběd z dob minulých. Všem zúčastněným žákům patří pochvala, neboť v  závěrečném elektronickém kvízu dokázali využít získaných znalostí z dopoledních činností.