Informace školní družiny

Vrácení poplatku za školní družinu za měsíce duben, květen, červen 2020

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodla ředitelka školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši.

Zákonní zástupci žáků navštěvujících školní družinu, kteří již poplatek zaplatili v měsíci lednu na celých šest měsíců, si mohou požádat o navrácení úplaty za uvedené tři měsíce, která činí 360,- Kč.

Žádost je možno podat nejpozději 30. 6. 2020. Možnosti podání jsou následující:

– emailem na adresu d.teuchertova@zsnovarole.cz

– poštou na adresu školy

– vhozením žádosti do schránky u školy.

Vzor žádosti ke stažení zde:

vracení poplatků za ŠD – 2019 2020