Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

Oznámení o konání voleb do školské rady na období 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období volených členů stávající školské rady na základě ustanovení § 167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady vydaným Městem Nová Role 12. 9. 2005 vyhlašuje ředitelka volby do školské rady.

Školská rada ve volený orgán, který se skládá ze šesti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

  • Třetinu školské rady jmenuje Město Nová Role
  • Třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům
  • Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům

Pro volby členů školské rady jmenuje ředitelka školy volební komisi ve složení:

Mgr. Darina Dvořáčková – předsedkyně

Mgr. Markéta Šímová – členka

Mgr. Ivana Bystřická – členka

Zákonní zástupci mají možnost navrhovat kandidáty ze svých řad v sekretariátu školy do 5. 11. 2021.

Za každé dítě ve škole má zákonný zástupce volební hlas.

Volby proběhnou 23. 11. 2021 v době konání třídních schůzek. (Pokud by se pandemická situace změnila, bude organizační změna hlasování upřesněna).

V Nové Roli dne 15. 10. 2021