Informace ŠD

ŘEDITELSKÉ VOLNO    PÁTEK  18. 5. 2018

Školní družina nabízí rodičům v době ředitelského volna dne 18. 5. 2018 možnost zaopatření Vašich dětí.  Kapacita, která rozhoduje o provozu družiny v tento den, je minimálně 15 dětí. Závazné přihlášky a více informací obdržíte přímo ve školní družině u své vychovatelky.

Uzávěrka přihlášek v pondělí 14. 5. 2018

Vzhledem k malému počtu zájemců nebude družina v pátek 18. 5. 2018 v provozu!

Den Země

V úterý 24. dubna 2018 proběhl projektový den s názvem Den Země. Akce měla několik cílů, za prvé oslavit svátek naší rodné a nepostradatelné planety, za druhé umožnit setkání žáků všech tříd i jinak než jen před školou či v jídelně, a v neposlední řadě také zažít si i jiný než klasický typ výuky. Žáci druhého stupně pod vedením pedagogů a asistentů se rozdělili na 10 smíšených skupin/stanovišť, přičemž každá skupina měla připravenou pro deset tříd 1. stupně nějakou činnost, ať už fyzickou, výtvarnou či intelektuální. Třídy prvního stupně si postupně prošly všechna stanoviště, kde si mimo jiné zahrály soutěže s ekologickou tématikou, zasadily do květináčů z PET lahví rostlinky, poznávaly stromy, vytvářely Land art, třídily odpadky, filtrovaly špinavou vodu, zakopávaly odpadky, mikroskopovaly aj. Po skončení části stanovištní si několik žáků zkusilo zasadit dva ovocné stromky na naší zahradě. Na závěr se všichni vydali čistit město a jeho blízké okolí od odpadků. Akce se velmi vydařila a pochvalovali si jí jak žáci prvního, tak druhého stupně. Zde jsou fotografie z celé akce.

Zápis do 1. tříd – výsledky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE,  příspěvková organizace

 

ČJ: ZŠ/326/2018                                                               V Nové Roli dne: 26. 04. 2018

 

Rozhodnutí

 

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46, §165 odst. 2. písm. e) a §183 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

 

Vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

V základní škole Nová Role, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:  141A2018, 140B2018, 139C2018, 138D2018, 137E2018, 135G2018, 134H2018, 133I2018, 132J2018, 131K2018, 130L2018, 129M2018, 128N2018, 127O2018, 126P2018, 125Q2018, 124R2018, 123S2018, 122T2018, 120V2018, 119W2018, 118X2018, 117Y2018, 116Z2018, 114B2018,  113C2018, 112D2018, 111E2018, 110F2018, 109G2018, 108H2018, 106J2018, 105K2018, 104L2018, 101O2018.

 

Předpokládaný počet dětí v 1. třídách bude po povolení odkladu 37.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, ke krajskému úřadu v Karlových Varech.

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 27. 04. 2018

 

Mgr. Ester Nováková

ředitelka školy

Beseda s pracovníky věznice a trestanci

V rámci prevence patologických jevů proběhla 5. dubna 2018 beseda žáků 8. a 9. tříd s pracovníky věznice v Ostrově a dvěma vězni. Ti odvyprávěli posluchačům své velmi drsné životní příběhy a nabádali je, aby se snažili žít tak, aby neskončili jako oni. Většinu žáků celá beseda velmi zaujala a my doufáme, že si z ní vezmou co nejvíce ponaučení do svého života.

Zápis do 1. tříd 2018

Letos se zápis do 1. tříd uskuteční v úterý 17. dubna 2018. Rodiče přicházejte se svými budoucími prvňáky dle rozpisu, který visí ve školce. S sebou si přineste žádost o přijetí, přílohu žádosti o přijetí, rodný list dítěte, průkaz totožnosti. První dva formuláře jsou k dispozici na stránkách školy, případně na vyžádání v sekretariátu školy.

Den otevřených dveří 2018

V úterý 20. března proběhl dá se říci již tradiční Den otevřených dveří. Hojnost návštěvníků byla velká. Ačkoliv nemáme k dispozici žádnou přesnou statistiku, podle všech indicií a fundovaných odhadů dorazilo do školy okolo 150 návštěvníků. Čekalo je uvítání v podobě krátkého hudebního, tanečního a divadelního vystoupení a pak už následovaly návštěvy jednotlivých stanovišť, kde si pro ně žáci i učitelé připravili spoustu soutěží, hádanek, tvoření, kvízů a dalších na mozek i fyzickou zručnost náročných úkolů. Za každé úspěšně absolvované stanoviště obdržel soutěžící razítko a za určité množství razítek získal ceněný certifikát. Posledním stanovištěm byla naše kuchyňka, kde bylo přichystáno občerstvení. Děkujeme tímto všem učitelům a žákům za přípravu a návštěvníkům za hojnou účast. Fotogalerie z akce je zde.

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v době jarních prázdnin ve dnech 12. až 16. února 2018 nebude školní družina v provozu z důvodu malého zájmu o přihlášení dětí do družiny.

 

Dana Teuchertová

vedoucí školní družiny

V Nové Roli dne 29. 1. 2018

Energetické nápoje, čipsy

Někteří žáci ve škole konzumují, mnohdy i ve velkém množství, energetické nápoje.  Tyto nápoje rozhodně nejsou vhodné pro děti. Před nadměrným užíváním těchto výrobků varuje i etiketa na nápoji.

Dalším problémem jsou čipsy, které by se měly jíst jen v omezené míře, nicméně tvoří hlavní součást svačiny některých žáků. Jejich dlouhodobá konzumace je krajně nezdravá, navíc s nimi žáci obvykle zaneřádí prostory školy.

Prosíme rodiče, aby si se svými dětmi o těchto věcech promluvili a aby měli pod kontrolou, za co děti své peníze určené na svačinu utrácejí.

Zajímavé odkazy:

https://ekonomika.idnes.cz/test-energetickych-napoju-deti-riziko-cukr-kofein-kombinace-s-alkoholem-1oi-/test.aspx?c=A161024_123559_test_jan

https://ona.idnes.cz/negativni-vliv-energy-drinku-na-deti-dva-/deti.aspx?c=A131007_133427_deti_haa

http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/clanky/32490/Dokazano-Bramburky-jsou-navykove-jako-tvrde-drogy

http://www.zahady-zdravi.cz/zdravy-zivot/ostatni/zdravotni-rizika-bramburek-a-dalsich-slanych-pochutin

Šéfkuchař Bidvest ve Vaší kuchyni!

Dne: 17. Ledna 2018

Vařit pro Vás bude náš tým kuchařek pod vedením šéfkuchaře

Jiřího Křivohlavého

Podávat se bude zvěřina:

Polévka cizrnová s fazolemi

Kančí ragů s kořenovou zeleninou,

celozrnný houskový knedlík

Čaj ostružinový

 

Přejeme Vám dobrou chuť!

1 6 7 8 9 10 11