Vzhůru za vzděláním i mimo školu

Naše škola je jako jediná v Karlovarském kraji a jedna ze 72 škol z celého Česka zapojena do projektu Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Díky tomu jsme z MŠMT obdrželi dotaci, z níž financujeme exkurze do mnoha vybraných muzeí a některých jiných kulturních institucí po celé republice. Naši žáci již vyjeli do Terezína a Národopisného muzea a chystáme se do Národního technického muzea a některých poboček Národního muzea.

Kontrola nedoplatků za družinu!


Neuhrazený poplatek za školní družinu

Po provedení kontroly úhrad poplatků za školní družinu bylo zjištěno, že někteří zákonní zástupci k dnešnímu dni neuhradili poplatek 120,- Kč za měsíce září a říjen 2017.

Žádáme o úhradu poplatků za školní družinu na účet školy č.ú. 78-2495370247/0100, VS rodné číslo Vašeho dítěte a do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení Vašeho dítěte.

S pozdravem

 

Dana Teuchertová

vychovatelka ŠD

Školní družina bude o prázdninách zavřená

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v době podzimních prázdnin ve dnech 26. 10. – 27. 10. 2017 nebude školní družina v provozu z důvodu malého zájmu o přihlášení dětí do školní družiny v době těchto prázdnin.

Dana Teuchertová

vedoucí školní družiny

 

V pondělí 16.10. vaříme s p. Křivohlavým:-)

Šéfkuchaři Bidvest ve Vaší kuchyni!

Dne: 16.10.2017

Vařit pro Vás bude náš tým kuchařek pod vedením šéfkuchaře:

                   

                  Jiří Křivohlavý

 

Podávat se bude Švédská kuchyně:

Švédská houbová polévka s krutony

Švédské masové kuličky, bramborová kaše, brusinky

Čaj divoká malina

 

Přejeme Vám dobrou chuť!

Třídní schůzky 2017/2018

Ve školním roce 2017-2018 budou dvě řádné třídní schůzky:

  1. 14. listopadu 2017 od 16 hodin
  2. 10. dubna 2018 od 16 hodin (zde ještě změna možná)

Případné mimořádné třídní schůzky mohou proběhnout jindy, dle potřeb pedagogů a rodičů.

Začátek školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začíná pro žáky 4. září v 8 hodin.

V pondělí 3. září bude oběd vydáván od 11 do 12.15 hod.

Družina bude v provozu od úterý 5. září 2017.

 

Časový rozvrh na 1. školní týden:

Pondělí 4. září 1 vyučovací hodina
Úterý 5. září 1. třída – 2 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Středa 6. září 1. třída – 2 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Čtvrtek 7. září 1. třída – 3 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin
Pátek 8. září 1. třída – 4 vyučovací hodiny; 1. stupeň – 4 vyučovací hodiny; 2. stupeň – 5 vyučovacích hodin

 

 

Družina 2017/2018

Zápis do družiny proběhne 4. září od 07:30 do 16:00 hod.

Cena družiny na 1 měsíc bude 120 Kč (samotná ranní družina 60 Kč).

Placení družiny převodem na účet školy.

Další informace viz vnitřní řád školní družiny v záložce Družina/Dokumenty.

Platba stravného 2017

Platba – trvalý příkaz – převod

  • prosím dodržujte termín placení obědů, a to k 20. dni v měsíci. Dítě na nový měsíc přihlásíte zaplacením stravného.
  • platby vystavujte – srpen až květen (platba předem)
  • variabilní symbol vaší platby je stejný po celou dobu školní docházky dítěte.

Se strávníky, kteří nemají zaplaceno na nový měsíc, nemohu počítat dopředu.

Rodiče, kteří platí inkasem, či převodem-trvalým příkazem, poprosím o přesný termín, od kdy nastoupí dítko ke stravování, nejlépe při výdeji průkazek.

Poslední týden v srpnu bude výdej průkazek – termíny upřesním.

Hasenpokal 2017

15. června 2017 proběhl tradiční turnaj Hasenpokal, tentokrát byla hostitelem naše škola a týmy z Breitenbrunnu a Toužimi přijely k nám. Soutěžilo se v obvyklých dvou disciplínách – přehazované a fotbalu. Bojují mezi sebou družstva složená z žáků 6. tříd. Našim děvčatům se v přehazované celkem dařilo, obsadila 2. místo, když podlehla Toužimi a porazila Breitenbrunn. Kluci sice bojovali, ale na lepší než 3. místo to nestačilo. Příští rok hostí Hasenpokal Goethe-Schule Breitenbrunn, tak doufáme, že konečně vyhrajeme.

1 4 5 6 7 8