Paměť národa – Příběhy našich sousedů

I v letošním školním roce naše škola vstoupila do projektu Příběhy našich sousedů. Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem pro žáky základních škol a víceletých gymnázií po celé České republice. Jednu z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě, Paměť národa, spravuje nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Tři odhodlané a šikovné žákyně osmého ročníku, Natálii Gálikovou, Barboru Höflerovou a Jasmínu Hagovou, čeká několikaměsíční zajímavá práce reportérek. Po absolvování tematických workshopů je jejich úkolem pečlivě připravit podklady k rozhovoru s pamětníkem, jeho vzpomínky natočit, poté je převést do písemného scénáře a vše připravit k závěrečnému sestříhání v Českém rozhlase. Nedílnou součástí projektu je i digitalizování fotografií a další doplňující aktivity. Výsledná reportáž bude k vyslechnutí na vlnách rádia Českého rozhlasu Karlovy Vary, webových stránkách školy a webových stránkách projektu. Do tohoto celorepublikového projektu se ZŠ Nová Role zapojuje již potřetí a letos byla přizvána a vstoupila do Sítě škol Paměti národa. Tato Síť je společenství škol, na kterých učí učitelé, kteří hledají zajímavé způsoby, jak žákům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, jako je výchova k demokracii a lidskoprávní problematika.                                                 Mgr. Jana Rokoská