Terezín a Říp

Na závěr školního roku si 9. třídy a 7.A udělaly výlet na Říp a exkurzi do Malé pevnosti v Terezíně. Nejprve jsme zamířili do bývalého nechvalně proslulého vězení gestapa, kterým si prošly tisíce českých vlastenců a mnozí zde zahynuli. Prohlédli jsme si ubikace vězňů, cely, “nemocnici” i popraviště. Shlédli jsme i krátký film natočený roku 1944, který měl před světem a červeným křížem maskovat skutečný účel terezínského gheta. Poté jsme zamířili do Rovného pod Řípem a odtud si udělali výšlap na naši národní horu. Pro některé byl poněkud náročný (přeci jen hora není žádný kopeček), ale nakonec to dali všichni, někteří i dvakrát. Na vrcholu jsme si prohlédli malou rotundu sv. Jiří a Vojtěcha a vyjedli řipský bufet. Cestu zpět nám jistila návštěva pumpy. Jedna z posledních akcí se velmi povedla i co se počasí týče – začalo pršet až při nastupování do autobusu.