Výlet do Mariánských Lázní 1.A

Konec školního roku si naše 1.A zpestřila výletem do Mariánských Lázní. Začátek nevypadal moc slibně, protože celou cestu hustě pršelo, ale sotva jsme vystoupili z minibusu a vytáhli pláštěnky, bylo po dešti. V překrásné Hlavní lázeňské kolonádě jsme si našli místa u stolečků a posilnili se svačinou a teplými oplatkami. Pak už na nás čekal náš minibus a odvezl nás přímo před přírodní Park Boheminium. Kromě známých hradů a zámků děti objevovaly a poznávaly modely rozhleden, ale také lodě a letiště. Naši pozornost přitáhla i parta poníků s malým černým hříbátkem. Největší zábava byla samozřejmě u interaktivních památek, například u Podmokelského nádraží si děti mohly pohrát s vláčky. Blížila se lichá hodina a nastal čas se přesunout se k překrásné Zpívající fontáně. Poslechli jsme si předehru z operety Netopýr od Johanna Strausse ml. Pak na nás čekala ještě dobrá zmrzlina a nákup drobností na památku.

Výlet se nám vydařil a poděkování patří milé paní průvodkyni, která dětem celou cestu vyprávěla mnoho zajímavostí a skvělému panu řidiči, panu Blažkovi, který nás bezpečně přivezl tam i zpátky.

děti z 1.A a Jana Jelínková

Úniková hra 8.A

Přiblížil se konec školního roku a s ním i vytoužený výlet. S žáky 8.A jsme se rozhodli utužit vzájemné vztahy, procvičit si schopnost kooperace a prověřit logické myšlení a důvtip. Volba byla jasná – ÚNIKOVÁ HRA. Únikové hry se začaly v České republice objevovat teprve v roce 2013 a rychle se staly velmi oblíbenými. Lze je popsat jako kolektivní fyzické dobrodružné hry. Jejich cílem je uniknout v časovém limitu z uzavřené místnosti díky vyřešení různých úkolů, hádanek a rébusů. Časový limit se nejčastěji pohybuje od 60 do 90 minut a počet hráčů od 2 do 6.
Prostor únikové hry bývá nezřídka členitý. V původně jediné místnosti se tak v průběhu hry může objevit skrytý průchod či posuvná stěna do další.
Bez komunikace a vzájemné spolupráce všech členů týmu hru nevyřešíte. Díky hře tak můžete objevit skryté talenty svých spoluhráčů, upevnit a otestovat své vztahy. Vystaveni různým situacím si zlepšíte smysl pro detail a soustředěnost. Začnete přemýšlet jinak, což vás může posunout i při řešení běžných problémů, protože budete hledat řešení tam, kde byste ho dříve nehledali. V neposlední řadě hry stimulují mozek a nabíjejí hráče energií. (Popis převzat, upraven a zkrácen z dTestu: www.dtest.cz/clanek-7526/unikove-hry, kde si můžete o hrách přečíst ještě mnohem více)

My jsme vyrazili do Dalovic do areálu HRA ZAČÍNÁ (https://hrazacina.cz/). Rozdělili jsme se na tři skupiny a snažili se “uniknout”.
Všechny týmy byly úspěšné a z reakcí žáků jednoznačně vyplívá že se výlet vydařil.