Přednášky PČR

Jako každým rokem i letos jsme v rámci prevence spolupracovali se Státní Policií ČR. Policejní prevence  je zaměřena na nejaktuálnější problematiky a pro všechny cílové skupiny. Přímá práce s žáky na školách je výchovně vzdělávací aktivita, jejímž cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků pomocí série přednášek a diskuzí.

V tomto školním roce jsme se na prvním stupni zaměřili na práci ve skupině, řešení konfliktů a bezpečí na internetu. Přednášky druhého stupně zase pokrývala témata, jako je agresivita a setkání s agresorem, návykové látky a závislosti a speciálně pro deváté ročníky bylo zajímavé téma trestní odpovědnost a přestupková řízení mladistvých.

Přednášky byly zajímavé a věříme, že ve spolupráci s PČR budeme pokračovat i nadále.

Mgr. Jana Větrovcová

Metodik prevence

Po stopách hrdinů

Dne 6. 4. 2022 měli naši žáci přednášku pana Radka Hejreta s názvem Po stopách hrdinů.

7. dubna 1944 se podařilo dvěma mladým slovenským Židům – Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi – utéct z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Jejich útěk nebyl jen pokusem o záchranu vlastních životů. Oba vězni utíkali za podpory odbojového hnutí v táboře s úkolem podat svědectví o masových vraždách v plynových komorách a pokud možno přispět k jejich zastavení.

V rámci přednášky se žáci seznámili nejen s příběhem neuvěřitelného hrdinství na pozadí historických událostí, ale byla jim též představena definice holocaustu – šoa, popsána situace v Evropě před nástupem Adolfa Hitlera k moci, zopakovali si termíny Mnichovská dohoda a tzv. křišťálová noc.

Jak třeťáci pokořili „desítku“.

Krásné květnové počasí nás lákalo ven  a tak jsme 12. května vyrazili na turistický pochod s cílem zdolat trasu dlouhou deset kilometrů.

Volba padla na Nejdek, vlakem tam a pěšky zpátky po zeleném turistickém značení.

Během celé trasy jsme stihli spočítat stáří a délku pokáceného smrku, prohlédnout si živého i mrtvého slepýše, užít si krásné výhledy, zopakovat si a určit názvy hornin, dát si do batůžku přirozené závaží v podobě žul a křemenů, držet „bobříka mlčení“, ale také si všechno důležité i nedůležité pošeptat, říct či vykřičet.

V každém případě jsme daného cíle dosáhli a musím říct, že to byl úžasný den a my si ho náležitě užili.

Za všechny třeťáky M. Smyslová