Schůzka rodičů budoucích 1. tříd 2020/2021

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků za účasti třídních učitelek a vedení školy se uskuteční 16. června v 16,30 hod v naší ZŠ.