Informace pro 2. stupeň

Vážení rodiče a žáci,

od 8. června vláda umožnila osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konzultací či třídnických hodin. Níže je uveden časový harmonogram setkání s třídními učiteli, který je přizpůsoben tak, aby byla co nejméně narušena online výuka v jednotlivých třídách. Drobné přesuny online hodin kvůli těmto setkání najdete v příloze v Bakalářích.

Do středy 3. 6. se žáci, kteří mají zájem využít třídnickou hodinu, nahlásí svému učiteli. Při vyšším počtu žáků nad počet 15 bude vytvořena další skupina a žáci budou informováni o čase jejich setkání.

Při prvním setkání musí žáci předložit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

6. A 9 – 10 h středa
6. B 10 – 11 h pátek
7. A 9 – 10 h pátek
7. B 9 – 10 h středa
8. A 9 – 10 h pátek
8. B. 9 – 10 h pondělí
9. A 10 – 11 h čtvrtek