Návrat do lavic od 30. 11.

Vážení rodiče,

snad se již nic nezmění a sejdeme se s vašimi dětmi od pondělí ve škole. Jsme rádi, že distanční výuka částečně končí (u 2. stupně zůstává v rotačním režimu u 6. – 8 tříd), protože osobní kontakt technika nahradit nemůže, výuka je zdlouhavější a opravování odevzdaných prací je často také časově náročnější. Na distanční výuku jsme se připravovali od prázdnin. Vycházeli jsme ze zkušeností z jarního období, ještě jsme více sjednotili online vysílání přes Google Meet a zapojili do online vysílání i nejnižší ročníky. Online výuky se tentokrát až na úplné výjimky účastnili všichni žáci. Občas jsme zápasili my nebo děti s různými technickými obtížemi, kdy vypadlo připojení, zvuk apod., ale zároveň jsme přicházeli na další funkce a vychytávky (děti je rády zkoušely i během vyučování – například změnu pozadí). Z rozhovorů s dětmi je zřejmé, že se většina z nich do školy těší. Pokud je ale pro někoho z nich návrat z různých důvodů těžší, bude tato informace pro třídní učitele pomocí, aby mohl lépe sledovat začlenění dítěte do školního prostředí. Chtěla bych vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku k fungování distanční výuky, který najdete v Bakalářích, abychom mohli vaše náměty zohlednit, pokud by se situace opakovala. Děkuji za spolupráci. 

Návrat do školy zahrnuje některé organizační změny, abychom dodrželi hygienická opatření. Děti budou přicházet do školy podle harmonogramu, v šatně se zdrží jen na nezbytně nutnou dobu pro přezutí a vysvlečení. Roušky jsou povinné ve všech prostorách školy, děti budou potřebovat několik roušek na výměnu, sáčky na uložení po jejich použití, teplejší oblečení i do tříd kvůli častějšímu větrání. I nadále platí zvýšený důraz na hygienu rukou a rozestupy. V rámci tělesné výchovy budou chodit děti ven nebo se budou věnovat teorii. Prosím, abyste posílali do školy jen zdravé děti, které nevykazují známky akutního respiračního onemocnění. Prosím vás, abyste nevstupovali do školy, pokud potřebujete mluvit s někým z nás osobně, domluvte se předem, abychom zajistili nepotkávání se s dětmi.

Aby nedocházelo ke kumulaci dětí ve školní jídelně, je u některých ročníků částečně změněn rozvrh a některé děti musí na výdej oběda čekat, aby se co nejméně navzájem potkávaly. Ty, které budou mít distanční výuku, si vyzvednou oběd od 13, 45 do 14,05 u zadního vchodu ŠJ. Pokud by měl někdo kvůli časovému posunu výdeje problém s dojížděním, může dostat po dohodě s paní vedoucí školní jídelny též oběd  do jednorázového obalu. Bližší harmonogram je uveden v Bakalářích. Na oběd jsou přihlášeny děti, které chodily do ŠJ před zavřením školy. 

Je možné, že se během provozu vyvrbí různé situace, které bude třeba dořešit nebo změnit. Pokud byste potřebovali s něčím pomoci, obraťte se na vedení školy nebo na třídní učitele.

S přáním hezkých dní

Mgr. Ester Nováková