Projektový den, ke sv. Václavovi

Dne 27. září 2021 se žáci 2. stupně aktivně zapojili do projektu ke dni svátku našeho patrona sv. Václava. Náplní dne bylo hledání kešek, vědomostní soutěž, grafické návrhy, vyplňování pestrého pracovního listu. Celý program byl završen věrnou historickou rekonstrukcí zavraždění  sv. Václava u novorolského kostela sv. Michaela (pro pořádek – ve skutečnosti byl zavražděn u jiného kostela ve Staré Boleslavi). Počasí vyšlo, žáci se bavili a při tom načerpali nové poznatky a vědomosti.

 

Žáci 2. B byli pasováni na čtenáře

Stejně jako v minulých letech byli čerství absolventi první třídy základní školy slavnostně pasováni na čtenáře. Slavnost se konala v Městské knihovně v Nové Roli, kde žáci přednesli slavnostní slib a podepsali se na listinu Rytířského řádu čtenářů. Popřejme jim samé krásné knihy, plynulé čtení, kterému porozumí a bude je bavit a zajímat.

Tř. učitelka M. Voláková